برچسب : درمان
درمان اوتیسم

اگر بخواهیم راستگو باشیم،برای درمان اوتیسم در ایران به مانند کشورهای پیشرفته گزینه های فراوانی در اختیار خانواده ها وجود ندارد!و والدین می توانند با درایت و دور اندیشی و توجه به سطح عملکرد کودک خود ازمیان درمانهای موجود بهترین انتخاب را داشته باشند.نخستین گزینه درست و استانداردی که برای درمان اوتیسم در همه جای […]

farsautism 24 آذر 1401
اوتیسم
گفتار و زبان در کودک دارای اوتیسم

گفتار و زبان در کودک دارای اوتیسم بسته به شدت اختلال او متفاوت است، به همین خاطر است که توانایی گفتار و مهارتهای زبانی در هر سطحی از اوتیسم متغییر است.در سطح یک یا اوتیسم خفیف کودک ممکن است کمی با تاخیر از کلمه ها استفاده کند و حتی بتواند جمله سازی کند اما در […]

farsautism 24 آذر 1401
اوتیسم

انجمن اوتیسم فارس