parallax background

درخواست مشاوره


(ویژه خانواده های اوتیسم )


تمام والدین نسبت به سلامت فرزند خود نگران هستند. این نگرانی شاید در روزها و ماه های اول تولد فرزند نمود بیشتری داشته باشد. اوتیسم یکی از نگرانی های والدین، به خصوص در آنهایی است که داراری ریسک فاکتور است. فراموش نکنید که هر چند اختلال طیف اوتیسم درمان قطعی ندارد، اما درمان می تواند کیفیت زندگی بیمار را تا حد زیادی ارتقا دهد. چنانچه سوال یا ابهامی در ذهن شما باقی مانده است یا در نحوه رفتار با فرزند اوتیسمی خود دچار مشکل شده اید با ما در ارتباط باشید پاسخگوی شما هستیم.

  • مددکار

  • روانشناس

  • ارزیاب

  • مشاور خانواده

  • مشاور بلوغ

  • رفتار درمان و بازی درمان

  • زوج درمان

  • گفتار درمان

  • روانپزشک


1 
2